Vad är karat?

24K, 18K och 14K, vad betyder det egentligen?
Karathalterna mäter hur rent guld är, där 24K är 100% guld, och på samma sätt är 18K guld som är 75% rent. En karat är med andra ord 4,167%, detta mått på renhet har använts under lång tid för guldsmeder och används än idag. Om man vill veta den procentuella halten av guld kan man ta antalet karat och dela det med 24. Exempelvis är en 14K ring 14/24 = 58,3% rent guld, resterande 41,7% är andra metaller i legeringen, såsom koppar eller järn. 

Varför olika karat?

Anledningen till att guld finns i olika renhet beror på dess användning. Rent guld är mjukt, vilket gör det svårt för en ring att hålla i en sten, man vill vara säker på att stenen inte faller ut. Lägre guldhalt, lägre antal karat, innebär att smycket är hårdare.  

Inte nog med att rent guld är mjukt, så är den väldigt speciell i färgen också. För att få andra färger på guld, som exempelvis vitguld och roséguld används andra metaller i legeringen. Vitguld innehåller oftast palladium och roséguld innehåller koppar.  

Hur vet man vilken karat?

För att veta hur rent guldet är utan att undersöka det med syra (kungsvatten) eller speciella röntgenmaskiner, stämplas det direkt på smycket. En stämpel kan även tala om vart ett smycke är gjort eller vem som har gjort det, lite som en signatur på en tavla. 

Karat, procent och stämpel

Karathalt Andelar guld % rent guld Stämpel
8K 8/24 33,3 333
9K 6/24 37,5 375
12K 12/24 50,0 500
14K 14/24 58,3 583/585
18K 18/24 75,0 750
22K 22/24 91,7 916/917
24K 24/24 99,9 999